Links

Hieronder treft u een aantal links aan, waar u meer informatie kunt vinden over de Wet WOZ en gerelateerde onderwerpen.

Belastingsamenwerking West-Brabant
De Belastingsamenwerking West-Brabant verzorgt onder andere de verzending van de jaarlijkse gemeentelijke aanslagbiljetten. Hier kunt u na gaan waarop de diverse heffingen zijn gebaseerd en indien gewenst nadere informatie opvragen over de gemeentelijke heffingen en heffingen van het waterschap.

Kadaster
Voor aanvullende informatie over onder andere het eigendom van onroerende zaken.

Kamer van koophandel
Bron voor bedrijfsinformatie en gerelateerde wetten en regelgeving.

Overheid
Bron voor informatie, dienstverlening, wetten en regelgeving.

Rechtspraak
Hier kunt u terecht voor algemene informatie over recht in Nederland, de mogelijkheid tot het instellen van (hoger) beroep en het terugzoeken van gerealiseerde jurisprudentie.

Rijksbelastingdienst
Hier kunt u terecht voor informatie en vragen over inkomsten- en vermogensbelasting.

De Waarderingskamer
Een onafhankelijk landelijk instituut dat gemeenten controleert bij de uitvoering van de Wet WOZ.

Waterschap Brabantse Delta
Hier kunt u terecht voor informatie en vragen over de producten en diensten van het waterschap.

WOZ-informatiepunt
Dit is de pagina van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten met betrekking tot de Wet WOZ.

WOZ-waarde openbaar
Hier kunt u de publicatie in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden terug vinden waar in staat vermeld dat de verruiming van de openbaarheid van de WOZ-waarde met ingang van 1 oktober 2016 in werking treedt.